Dotnet News Novinky v [(ASP).NET | EF] Core

Pravidla soutěže

Níže naleznete pravidla soutěže o Resharper Ultimate + Rider Pack

  1. Soutěž probíhá od 13.8.2019 do 31.10.2019 (včetně).
  2. Oznámení výherce proběhne první polovinu listopadu 2019 v Dotnet News zpravodaji.
  3. Do soutěže je zařazen každý nový odběratel zpravodaje dotnet news, který doposud nebyl odběratelem novinek. Odběratel musí být ke dni ukončení soutěže stále odběratelem novinek.
  4. Výherce obdrží roční licenci produktu Resharper Ultimate + Rider Pack.
  5. Výhry budou odeslány neprodleně po oznámení vítěze.
  6. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady pořadateli.
  7. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti.
  8. Výhru získá soutěžící, který si na základě statistik služby MailChimp otevře nejnovější číslo v době konání soutěže nejvícekrát. Screenshot bude zveřejněn v době vyhlášení soutěže v souladu s GDPR.
  9. Soutěžící bude kontaktován e-mailem.
  10. Ochrana a zpracování osobních údajů - podrobnosti
Partners